Tour Vinyl Spotify Youtube Instagram Facebook

Ta mig här ifrån

Jeepstarr och One Drop
Vibbar non stop
Så simma långsamt
I denna mångkamp
Vilar en kostnad
Som sinar plånkan
Du får lida kostsamt
Prisad eller prissatt
Med sjunkande prislapp
Och växande skuldsatt
Osäker som tuppkam
Håret uppsatt
Kroppen nedsatt
Vi låter oss förnedras
För överlevnad

Jag måste ta mig här ifrån, långt bort från allt som jagar mig pank
Rån betalar av lån, karusellen går runt i en missnöjespark
Måste ta mig här ifrån, innan man blir pantad eller strandsatt
Statiskacentralbyrån, höjer värden men värmen i världen sjunker snabbt till kallt

Snälla ta mig här ifrån, innan man anammar deras standard
Vad sades där igår, pallar inte hålla god min och ta allt som klackspark
Ta mig här ifrån, dom rear ut liv som att rörlig ränta fanns på pantbank
Samla dina mannar och bli ej strandad i deras mallar som en markant pankman

Din prislapp blir nedsatt om du sköter dig
Dom sänker lyckan säger dags att du köper mer
Konceptet skuldsatt om du köper det
Man sänker din skatt säger att det löser sig
Men I deras sedlar ser man falska försöker le
Så livet tickar när tiden förlöper ner
Ta betäckning om du söker mig
Dom Söker täckning, jag ber, får mina bröder le
För vilka motiv motivera det
Verkar som man inte uppskattar sig själv
Vad är det som genererar det
Under vårt slitt och släng rätt uppfattat sälj den

Jag måste ta mig här ifrån, långt bort från allt som jagar mig pank
Rån betalar av lån, karusellen går runt i en missnöjespark
Måste ta mig här ifrån, innan man blir pantad eller strandsatt
Statiskacentralbyrån, höjer värden men värmen i världen sjunker snabbt till kallt

Kan någon ta mig här ifrån, innan man anammar deras standard
Vad sades där igår, pallar inte hålla god min och ta allt som klackspark
Ta mig här ifrån, dom rear ut liv som att rörlig ränta fanns på pantbank
Samla dina mannar och bli ej strandad i deras mallar som en marknadsanpassad pankman

Du bara tar vad du inte har
Och har vad du inte vill ha
Behöver inget nu
Men köper allting du
Slösar bort dit liv på en påhittad morgon dag
Men Du kommer vakna en vacker dag
Man du kommer tro att allt e bra
Men så blir du tjuv
Allting tar nu slut
Berövad på din tid, ditt dagliga intag finns ej kvar

Jag måste ta mig här ifrån, långt bort från allt som jagar mig pank
Rån betalar avlån, karusellen går runt i en ”missnöjes”park
Måste ta mig här ifrån, innan man blir pantad eller strandsatt
Statiskacentralbyrån, höjer värden men värmen sjunker snabbt till kallt

Jag måste ta mig här ifrån
Kan någon ta mig här ifrån
Ta mig här ifrån…

Foto: Oskar Omne, Kod: Olle Aaron