Tour Vinyl Spotify Youtube Instagram Facebook

Bara döda fiska flyter med strömmen
Så jag måste gå mot den, ey, måste gå mot den

Jag drog som liten jag drog
Ioo dom kallar mig mister ioioo

Ur min djupa ur skog rinner vår djupaste vår flood
Uppför klarälven, stilla vi ro

I klarälvdalen, kan jag åter finna min ro
Från bron där jag stod och log, syns en plats där jag åter bygger mitt bo

Ioo mister ioioo
Ioo mister ioioo

Foto: Oskar Omne, Kod: Olle Aaron