Tour Vinyl Spotify Youtube Instagram Facebook

Life…
Vi blickar alltid framåt yao, kommer aldrig tuppa av
När vi ställs inför nya utmaningar och tuffa kval
Life…
Vi ställs inför tuffa kval
Men kommer aldrig tuppa av

(I-doza)

Life…
Vi blickar alltid framåt yao, kommer aldrig tuppa av
När vi ställs inför nya utmaningar och tuffa kval
Life…
Vi ställs inför tuffa kval
Men kommer aldrig tuppa av

Livet väger mycket
Kanske dags att sluta bära runt det som ett smycke
Kommer alltid finnas någon som bär på värre ryckte
Gatan fattade tycke
Så han riktade pistolmynningen mot tiningen och tryckte
Blam blam
I mitt trapp hus
Någon ligger död och din näste står på tur
Blam blam
Så kommer nästa skur
Gatan målas röd yao döden står på lur
Blam Blam blam
Finns det någon gud
Jag finner inge stöd så jag köper gatans kur
jag blickar upp mot skyn
Lätt å tappa glöd här där gatans lag styr

Life…
Vi blickar alltid framåt yao, kommer aldrig tuppa av
När vi ställs inför nya utmaningar och tuffa kval
Life…
Vi ställs inför tuffa kval
Men kommer aldrig tuppa av

(I-doza)

Om du vet med dig att det kommer bättras någon dag
Så vet du att det kommer bättre morgon dagar
Vi blickar framåt yao vi kommer inte tuppa av
När vi ställs inför nya utmaningar och tuffa kval

(I-doza)

Är du stark som en krigare
Eller falsk som en svikare
Spottar texter som en skrivare
Fortsätter tillsvidare
Är du hal som en glidare
Fattig som en tiggare
Som ett bi jag måste sticka bre

Foto: Oskar Omne, Kod: Olle Aaron